!! Novinka !!

Výpočet denního osvětlení pracovních prostor

window

 • Ve smyslu nařízení vlády 68/2010Sb. (Podmínky ochrany zdraví při práci) a vyhlášky 343/2009Sb. (Hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých) musí být stavby s dlouhodobým pobytem osob (pracovní a školské prostory) realizovány s určitým stupněm (podílem) denního osvětlení. Tento požadavek by měl být řešen již v rámci projektové dokumentace (byť to nebývá pravidlem). Jeho splnění musí být doloženo protokolárně, výpočtem ve smyslu ČSN 73 0580. Výsledkem tohoto výpočtu je stanovení, zda-li řešené prostory vyhoví, vyhoví se sdruženým osvětlením (dle ČSN 36 0020), či nevyhoví pro dlouhodobý pobyt osob dle požadavků zmíněných vyhlášek a nařízení a bude nutné jeji konstrukční přeřešení nebo změna účelu užívání. Rovněž je tento výpočet nezbytný pro správný návrh umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1. Byť by takový výpočet měl být součástí stavebního řešení, děje se tak zřídka. Proto naše společnost zakoupila potřebné softwarové vybavení a zpracování protokolů denního osvětlení zařadila jako novinku do portfólia nabízených služeb. Samozřejmostí je kontrola a oražení protokolu autorizovanou osobou ČKAIT.
 •  

   

  Kontaktujte nás

  Telefon:
  +420 573 335 096
  +420 573 335 097

  Kojetínská 3881
  767 01, Kroměříž
  Najdi na mapě