Dokumenty - certifikáty

Osvědčení o autorizaci

obr

Dne 12.6.2009

Naší firmě bylo vydáno Osvědčení o autorizaci číslo 29934 Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb. Jsme autorizováni v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení. V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod čislem 1301979.